Os 100 do 2019

VÍDEO: UAV Galicia

Os 100 dos International Trekkers
percorrendo os sete concellos do Barbanza
a primeira proba de 100 KM en Galicia

22 e 23 de xuño de 2019

Saída na Praza de España de Riveira
Chegada no pabellón de Coroso de Riveira


Regulamento

Os 100 dos International Trekkers é unha proba non competitiva de sendeirismo/ultratrail de 100 Km a realizar nun máximo de 24 horas, organizada polo Club Deportivo International Trekkers Barbanza Sar e pertencente á Copa Galega de Andainas da Federación Galega de Montañismo.

A proba ten como saída Riveira á 16h do 22 de xuño de 2019.O percorrido, balizado, é de 100km polos concellos de Noia, Son, Riveira, Pobra do Caramiñal, Boiro, Rianxo e Lousame, a completar nun tempo máximo de 24 horas. A proba rematará, polo tanto, ás 16h do 23 de xuño de 2019.

A organización poderá facer as modificacións que vexa necesarias, para o correcto desenvolvemento da proba. En caso de forza maior podería suspender a proba.

Ten o seguinte regulamento:

Seguros e estado da saúde

A organización, aínda que subscribirá un seguro de accidentes e responsabilidade civil, non se fará responsable dos danos que poidan sufrir os participantes, estando polo tanto exenta de calquera tipo de indemnización.

Os participantes teñen a obriga de seguir as indicacións dos organizadores. É conveniente que dispoñan de licenza federativa (ficha montaña), ou dalgún seguro deportivo particular, aínda que non é obrigatorio.

Ao inscribirse, os participantes declaran non padecer lesión algunha que poida agravarse como consecuencia da realización da proba, eximindo á organización de calquera responsabilidade derivada delo.

É responsabilidade do participante facerse os test, chequeos ou probas médicas necesarias para verificar o seu axeitado estado de saúde.

Ao inscribirse, os participantes declaran non padecer lesión algunha que poida agravarse como consecuencia da realización da proba, eximindo á organización de calquera responsabilidade derivada delo.

É responsabilidade do participante facerse os test, chequeos ou probas médicas necesarias para verificar o seu axeitado estado de saúde.

Inscricións

O único lugar para inscribirse é a web mediante o pagamento por Plataforma. última data para inscribirse é o 10 de xuño.

As inscricións serán persoais e intrasnferibles. O importe das inscricións para os 100 do 2019, son:

Entre o 1 de Febreiro e o 30 de Abril:
– andaina 40€
– comida 15€
– comida acompañante 15€
Entre o 1 de maio e o 15 de Xuño:
– andaina 55€
– comida 15€
– comida acompañante 15€
Non se admitirán inscritos a partir do 16 de Xuño.

A organización permitirá un máximo de dous acompañantes por inscrito para o xantar de confraternización con un custo de 15€/persoa. As entradas para os acompañantes pagaranse por adiantado na propia páxina dos itrekkers.org

O feito de facer a inscrición implica que tódolos participantes asumen os riscos da proba e aceptan as condicións da organización, así como a aceptación de que o nome do inscrito figure na páxina web.

Antes da proba

Control de saída

Dende as 13:30h do día 22 de xuño estará habilitado na zona de control de Saída a entrega de pulseiras identificativas e localizadores GPS. Tódolos participantes deben achegarse a esta zona entre 13:30 e 15:30h.

– Os participantes só poderán recoller un dorsal, e dicir: a entrega de dorsais será persoal e intransferible; e terán a obriga de firmar a folla de control antes da saída da proba.

Durante a proba

Abandono e incidencias

Tódolos participantes que teñan algunha incidencia durante a proba deberán contactar co teléfono de emerxencias ou comunicarllo a persoal da proba que estará identificado. Para abandonos, debe chegar ó posto de control ou avituallamento máis cercando dende onde será trasladado á saída/chegada en coche. Todos os participantes deberán pasar pola saída/meta en Riveira para entregar o localizador GPS e recoller camisetas e agasallos.

Material obrigatorio

É obrigatorio que os participantes leven consigo o seguinte material durante os 100km. O feito de non levar consigo parte deste material pode facer que se descualifique:

** OBRIGATORIO dende o principio da proba:

Pulseira identificativa da proba colocada nun lugar visible do corpo
LOCALIZADORES GPS: É obrigación do participante levar aceso constantemente os localizadores GPS entregados e devolvelos en boas condicións ó finalizar a proba.
Contedor para líquidos
Lanterna ou frontal
Gorra ou pano
Teléfono móbil con batería e saldo dabondo,
Chifre ou silbato para emerxencias.

** OPCIONAL, recomendado: manta de emerxencia, luz traseira cor vermello, alimentos, chaqueta impermeable con membrana transpirable.

– Os participantes terán a obriga de socorrer aos accidentados que necesiten axuda, así como avisar dos percances, nos controis de paso que se atopen máis preto da incidencia.

Outras consideracións

A organización resérvase o dereito de poder retirar aos participantes que entenda no se atopen nas condicións físicas axeitadas para rematar a proba ou as que non respecten o medio.

A proba estará sinalizada con cintas reflectantes, pintura e, no tramo nocturno, luminarias.

Os participantes menores de idade deberán ir acompañados por un familiar ou titor, que será o responsable dos mesmos mentres estean facendo a proba.

Botar lixo fóra dos contedores axeitados está prohibido e implicará a EXPULSIÓN INMEDIATA da proba.

Despois da proba

Todos os participantes que cubran os 100km do que consta a proba terán dereito a unha medalla de Finisher, de deseño propio, e diploma indicando o tempo acadado.

Todos os inscritos que fagan a saída teñen dereito á camiseta ou prenda conmemorativa. Tamén teñen dereito a adquirir duas invitacións por participante para familiares ou amigos ó prezo indicado pola organización.

Localizador de avituallamentos

Avituallamento 1 Corna
https://maps.app.goo.gl/fjR1Rg2sNeLQe5oo8

Avituallamento 2 Pobra
https://maps.app.goo.gl/n6Bi4JpACmbvGXSX8

Avituallamento 3 Mosquete
https://maps.app.goo.gl/DbeszpMtESJnrddH7

Avituallamento 4
https://maps.app.goo.gl/CxzfTdJgb1DJEQgGA

Avituallamento 5 Muiño
https://maps.app.goo.gl/HrsS3kmXNofk2JwP9

Avituallamento 6 Cea
https://maps.app.goo.gl/sKFa5jtMXgx3Bqfs5

Avituallamento 7 Moimenta
https://maps.app.goo.gl/YfTGadP9WpWctcWN7

Avituallamento 8 A Graña
https://maps.app.goo.gl/unJYzHwRx4of1Enh8

Avituallamento 9 Curro
https://maps.app.goo.gl/N8WFZRvCGqxkN2yN9

Avituallamento 10 Moldes
https://maps.google.com/?q=42.604043,-8.982718

Avituallamento 11 San Alberto
https://maps.app.goo.gl/nuP6bp2FwqH8MxpR7

Track

Perfil

Dereitos de imaxe

A aceptación do presente regulamento implica obrigatoriamente que o participante autoriza á organización á gravación total ou parcial da súa participación na mesma, dá o seu consentimento para que poida ser utilizada a súa imaxe para a promoción e difusión da imaxe da proba en todas as súas formas (radio, prensa, vídeo, foto, internet, cartelería, medios de comunicación, etc.) e cede tódolos dereitos relativos á explotación comercial e publicitaria que consideren oportuno executar, sen dereito pola súa parte de recibir compensación económica algunha.

– O feito de facer a inscrición implica que tódolos participantes asumen os riscos da proba e aceptan as condicións da organización, así como a aceptación de que o nome do inscrito figure na páxina web.

A organización resérvase o dereito a modificar este regulamento previo aviso ós participantes no correo electrónico facilitado na inscrición e na web itrekkers.org

Colaboradores

Agradecemos a tódalas institucións, entidades, organizacións e empresas colaboradoras nestes 100km do 2019.

As institucións colaboradoras de Os 100 do 2019 son:

Concello de Riveira

Concello de Riveira

 
Concello de NoiaConcello de Noia Concello da Pobra do CaramiñalConcello da Pobra do Caramiñal Concello de BoiroConcello de Boiro
Concello de Porto do SonConcello de Porto do Son Concello de LousameConcello de Lousame Concello de RianxoConcello de Rianxo
Mancomunidade Arousa NorteMancomunidade Arousa Norte Fondo Europeo de Desenvolvemento RexionalFondo Europeo de Desenvolvemento Rexional Xunta de GaliciaXunta de Galicia

As entidades, empresas e organizacións colaboradoras son:

     
Federación Galega de Montañismo Mexillón de Galicia Jealsa
Congalsa Rotogal Mapfre
Marquez & Asociados Oziona Galman
A Poutada oko Aon
Osorio Asesores Instalaciones Herfer Autos Magallanes Peugeot
Gestruck mascolor FBA Consulting
Excavaciones Roberto Hispania Proteccion e Seguridade Arcade Consultores
J.J. Chicolino Prebemar Tarrío & Suárez
Climafrio Valmy Atlántica ADM Comunicaciones
Chicolino Restauración Jael Joyeria edf
Construcciones Anspal Horban Hormigones Esmen
Motor Boiro Ford Novaxest Grupo Junquera
econosa Feiraco García Sánchez
Excavaciones Dario Graniorega Juan Capellá
egalsa abanca Pesado Barbanza
atb glass prodmet ironor